Privātuma politika

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koroso", reģistrācijas numurs: 40003465924, juridiskā adrese: Auduma iela 33-50, Rīga, LV – 1024 (turpmāk – Koroso) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.
Datu apstrāde Koroso tiek veikta tikai konkrētiem mērķiem un tie netiek glabāti ilgāk par nepieciešamo laiku. Koroso rīcībā ir klienta izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie dati, lai Koroso varētu īstenot savu saistību izpildi pret klientiem. Koroso veic klientu datu apstrādi vienā vai vairākos no zemāk minētajiem gadījumiem:

  • tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei;

  • garantijas saistību izpildei;

  • klientu apkalpošanai;

  • to nosaka likumdošana.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Koroso pakalpojumu vietnē stadlerform.lv. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā ir dota vai nosūtot paziņojumu uz info@koroso.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmēs datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kura tiek veikta pamatojoties uz likumdošanu.

Saziņa ar klientu

Koroso veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju, piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Personas datu aizsardzība

Koroso veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Datu apstrādes un pārvaldības tiesības tiek piešķirtas tikai pilnvarotām personām. Visi klientu dati, kas ir nodoti pasūtījuma veikšanas laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Lai aizsargātu klientu intereses, mēs nodrošinām:

  • likumisku personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu un dzēšanu.